matchuplab | הכוונה לזוגיות מספקת | אהבה על בסיס אבחון אישיותי | ייעוץ לקשר זוגי

אודות מצ׳אפ

שאלון ההתאמה לזוגיות על בסיס אבחון אישיותי משמש לצורך מציאת זוגיות ולצורך ייעוץ ואימון אישי לקשר זוגי מספק וארוך טווח. השאלון הנמצא באתר matchuplab פותח על ידי רענן הס, פסיכולוג חברתי ותיק ומנוסה. שאלון matchuplab מתבסס על מודלים תיאורטיים מתקדמים מתחום הזוגיות, והן על ניסיון רב שנים של רענן וצוותו באבחון של הורות וזוגיות עבור משרד הרווחה.
השאלון מתבסס על אבחון של רמת החוסן הזוגי שנמדדה על אלפי זוגות לאורך למעלה מ - 10 שנים. אנו רוצים לאפשר לאנשים רבים להיעזר בניסיון המצטבר שלנו על מנת שיקבלו החלטה נכונה ביחס לקשר זוגי המתאים ביותר עבורם.
המודלים התיאורטיים שעליהם מבוסס הכלי מגיעים מכמה תחומים עיקריים: מודלים על התפתחות פסיכו-חברתית של קשר אנושי בעיקר על בסיס המודלים התיאורטיים והחשיבה של ביון. מודלים מתחום הפסיכולוגיה החברתית אשר טוענים לכך שדמיון אישיותי מבטיח קשר וחוסן זוגי יותר מאשר שונות בין אנשים. טכנולוגיות לשיפור ביצועים אישיים בחיים, בקריירה ובעבודה השאלון מבוסס על מתודולוגיית שיפור ביצועים שנמצאת בצמיחה ברחבי העולם. השאלון עובר מחקר והתאמה שוטפת גם לרקע התרבותי המקומי.
החזון שלנו הוא להנגיש פסיכולוגיה חברתית ברמה גבוהה, כדי להוריד בדידות, להביא לצמיחה במספר הזוגות, להביא לירידה במספר הפרידות. לעזור לאנשים למצוא אהבה.